BAFRA

Eski adı Vokolida yani eski Yunanca bir sözcük olan Vokolida ‘sığır çobanının kızı' anlamına gelir. Bafra, 1975’li yıllarda Karpaz yarımadası bir tütün üretim merkezi olarak görüldüğünden, köye Türkiye'de üretilen bir sigara markası olan ‘Bafra' adı veriliyor. Şimdi, Apostolos Andreas Manastırı, Kanakaria Kilisesi, Ayia Trias Bazilikası, Kantara Kalesi, Philon Kilisesi, İskele İkon Müzesi ve Kral Mezarları gibi birçok tarihi ve turistik eseri barındıran Bafra’yı daha yakından tanıyalım…

BAFRA’NIN GEZİLECEK YERLERİ
AY. YORGİ (AGİOS GEORGİOS) KİLİSESİ
Köy meydanında yer alan köy kilisesinin Bazilikal tipte olması ve tavanda haç tonoz kullanılması itibarıyla diğer köy kiliselerinin bir benzeri olduğu anlaşılmaktadır. Kilisenin güneydoğusunda bir çan kulesi yer alıyor. Kilise içerisinde bulunan tunçtan yapılmış çanın üzerinde Rumca yazılmış “Ayios Andronikos ve Athanasia Milias 1913” kaydı bulunuyor. Çok uzun yıllar cami olarak kullanılmış olmasına karşın günümüzde kaderine terk edilmiş durumda. Kilise bahçesinin güneybatısında harap durumda eski bir Rum okulu bulunuyor.
APOSTOLOS ANDREAS MANASTIRI
Karpaz Yarımadası'nın önde gelen ziyaret ve adak yerlerinden biridir. Eski adıyla Dinoretum ile Apostolos Andreas, yeni adıyla Zafer Burnu olarak bilinen noktada bulunmaktadır. “Mucizeler Yaratan”, “Rüzgârların Hâkimi” ve “Yolcuların Koruyucusu” özelliklerini taşıyan Apostolos Andreas'a adanmıştır. Apostolos Andreas adak yeri Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar tarafından kutsal sayılmaktadır. Manastırda yer alan kilise, görkemli mimarisinin yanı sıra göz alıcı avizeleri ve ikonları ile mekanın mistisizmini arttırmaktadır. Sadece ortodoks ziyaretçiler değil Apostolos Andreas'ın gücüne inanan hemen hemen herkes giriş kapısının yanında bulunan adak yerine birer mum dikerek dilekte bulunur. St. Andrew’in, Hz. İsa tarafından papazlığa çağrılan ilk kişi olmasından dolayı dini ünvanı “ilk çağrılan” anlamında “O Protoklitos” olmuştur. Hristiyan inanışına göre St. Andreas bir gözü kör bir kaptanın kullanmakta olduğu bir tekne ile bir ziyaret dönüşünde burada kıyıya çıkmış, kayaya vurarak şifalı bir suyun kaynak bulmasını sağlamış ve kaptanın görmeyen bir gözünü iyileştirmiştir. Şu anda modern kilisenin altında içme suyu bulunan kuyuların bulunduğu küçük odanın 15. yüzyıldan kalma bir şapel olduğu düşünülmektedir.
KANTARA KALESİ
700 metre yükseklikte yer alan bir kayalık üzerinde kurulu olan kale, kuzey kıyıyı, Mesarya ovasını ve Karpaz yarımadasına girişi kontrol edebilecek konumu nedeni ile stratejik bir kaledir. St. Hilarion ve Buffavento kaleleri gibi Arap akınlarının sonrasında Bizanslılar tarafından inşa edildiği tahmin edilmekle birlikte yazılı kaynaklarda ilk kez Aslan Yürekli Richard'ın Kıbrıs'ı ele geçirdiği 1191 yılında bahsi geçmektedir. Kalenin adı en çok Lüzinyan ve Venedik devirlerinde duyulmaktadır. Bu devirlerde bir çok savaşa sahne olmuştur. Kale, Cenevizlilerin 1373'te Lefkoşa ve Magosa'yı işgal etmelerine rağmen, Kral I.Peter taraftarlarının elinde kalmıştır. Kıbrıs Kralı I. Peter’in kardeşi Prens John’un, Cenevizlilerin elinde tutsak iken kaçarak kaleye sığındığı bilinir. Kale 1391 yılında, Kral James tarafından surlarla çevrilir. Venediklilerin adayı ele geçirmesinden sonra, denizden uzak diğer kaleler gibi bu kale de askerden arındırılarak eski önemini yitirir. Kalenin üç yanı derin uçurumlarla çevrilidir. Kalede savunma yeri, asker odaları, su sarnıcı, tonozlu odalar, işaret kulesi gibi bölümler bulunmaktadır.
AYİOS TRİAS BAZİLİKASI
1957 yılında tesadüfen bulunan bazilika 5. yüzyılda inşa edilmiştir. 7. yüzyılın ortasına doğru kilisenin tahrip olması üzerine güney tarafında yer alan küçük kilise ile bazı ek binalar yapılmıştır. Son olarak 9. ve 10. yüzyılda tahrip edilmesi üzerine tamamen terk edilmiştir. Bazilika orijinalde üç sahanlı olup batısında nartex ve atrium, güneydoğusunda ise vaftiz odası yer alır. Zemini geometrik, bitkisel ve haç motifleri içeren mozaiklerle döşelidir. Burada yer alan bir yazıtta bu mozaiklerin papazın yardımcılarından Heraklios tarafından yaptırıldığı belirtilir.
İSKELE İKON MÜZESİ
Panagia Theodokou Kilisesi eski adı Trikomo yeni adı Yeni İskele’de yer alır. 12. yüzyılda inşa edilen kilisesinin iç duvarlarında, apsis ve kubbelerinde 12. ve 15. yüzyıllara ait freskler yer alır. Kilisenin güney kısmı en eski bölümü olup Bizans dönemine tarihlendirilirken, 15. yüzyılda binanın kuzey kısımları ve daha geç bir dönemde de batı kısımları eklenerek bina genişletilmiştir. Günümüzde çevreden toplanan ikonların sergilenmekte olduğu bir müze olarak hizmet vermektedir.
KRAL MEZARLARI
Kral Mezarları, Kıbrıs’ta, Baf limanının iki kilometre kuzeybatısında bulunan büyük bir nekropoldür. Yeraltında bulunan mezarlar, MÖ 4. yüzyıla tarihlenmektedir. MÖ 3. yüzyıla kadar Baflı soylular ve yüksek derecedeki görevliler buraya gömülüyordu. Nekropolün adı mezarların ihtişamından gelmektedir, aslında buraya gömülü bir kral yoktur. Bazı mezarlarda Dorik sütunlar ve fresklerle bezenmiş duvarlar bulunur. Bölgede hâlen arkeolojik kazılar devam ettirilmektedir. Mezarlar şekil itibarıyla o dönemin evlerine benzemektedir. Nekropol, 1980 yılında tarihi Baf şehri ile birlikte UNESCO Dünya Mirasları listesine alınmıştır.

HARİTA

Bu Bölgedeki Oteller hakkında detaylı bilgi ve rezervasyon için bizimle iletişime geçebilirsiniz. +90 (258) 257 57 01

E-BÜLTENE ABONE OLUN

FIRSATLARI KAÇIRMAYIN